tren

 

Bilindiği üzere, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Uyum Zorunluluğu” başlıklı Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir” ve ikinci fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

“Yönetmelikte ‘Beslenme Bildirimi’ başlıklı Altıncı Bölüm yeni düzenlemeleri içermektedir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir.

• Bu kapsamda; hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 g veya 100 ml'sinde enerji değeri ile birlikte besin öğelerinin (yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) miktarının yer alması zorunludur. Bu bildirime ilave olarak porsiyon veya tüketim birimi üzerinden beslenme bildirimi de yapılabilir.

• Beslenme bildiriminin temel görüş alanında tekrar edilmesi durumunda yalnızca enerji değeri veya enerji ile birlikte yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz öğelerinin miktarı belirtilebilir.

• Beslenme bildiriminin zorunlu olmadığı gıdalar Yönetmeliğin Ek14'ünde belirtilmiştir.

Yine aynı düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb. aracılığıyla, gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

 

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.