tren

2021 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BAREMİ TOPLANTISI YAPILDI

 

 

 TMO koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimleri, Ankara Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ticaret Borsaları, TSÜAB, TSE, TKKMB, UHK, OAİB, TİGEM, TUSAF, TZOB, PANKOBİRLİK, Bahri Dağdaş ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin de yer aldığı geniş katılımlı “TMO Barem Değerlendirme Toplantısı” 15 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; tescili yapılmış olan buğday çeşitlerinin kalite performansları incelenerek 2021 yılında uygulanacak Taslak Buğday Alım Baremi değerlendirilmiş olup web sitesinde yayınlanmıştır.