tren

Sayın Üyemiz,

Ülkemiz topraklarının %96'sı deprem riski taşımakta olup nüfusumuzun %98'i bu bölgeler üzerinde yaşamaktadır. İlimizin jeopolitik konumu itibarı ile afetlere maruz kalma ihtimalinin yüksek olması, bireylerin de hazırlıklı olmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda unutulmamalıdır ki alınan her tedbir, afet sonrası mal ve can kaybını daha da azaltacaktır. Afet sonrası zarar azaltma çalışmalarından ziyade, afet öncesi risk azaltma çalışmaları ve hazırlıklı olunması önem arz etmektedir.

Yaşadığımız dünyayı değiştiremeyeceğimize göre afetlere karşı hazırlıklı olmak, birtakım tedbirler almak zorundayız. Bireysel hazırlıklarımız sadece kendimiz için değil yakın çevremiz için de fayda sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki afet sonrası ilk müdahalenin yaklaşık %80'i komşular, o anda yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ve toplum afet gönüllüleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Afetlerle mücadele etmek tek başına devletin ya da bir kurumun değil bu ülkede yaşayan her bireyin görevidir. Önceden hazırlanarak afet anında bilinçli, eğitimli ve planlı bir şekilde hareket etmeli, afetin hemen sonrasında anında müdahale edebilmeli veya müdahalelere yardımcı olabilmeliyiz. Tüm bu nedenlerle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından AFAD Gönüllülük Kampanyası başlatılmış ve başvurular başlamıştır.

Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU'nun talimatları ile 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmiştir. Türkiye Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan her vatandaşımızın, www.turkiye.gov.tr internet adresinden yapabileceği başvuru ile toplumsal güç oluşturmayı, deprem kuşağında yer alan ilimizde yaşanacak bir afete karşı daha hazırlıklı olmayı hedeflemekteyiz.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.