“Marmara ve Trakya Oda - Borsalar Akreditasyon Çalışmaları Bilgilendirme Semineri" 11 Kasım 2019 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında; Borsamız Genel Sekreteri Murat KAVAL ve Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu Ersin PARLAKER inde katılımlarıyla gerçekleşmiştir.