tren

Yatırımcıların TÜRİB Acentelerine Kayıt Olması ve ELÜS İşlemlerine Başlaması

- ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce Borsamıza aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle başvurarak TÜRİB’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
4- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
5- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)
6- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)
7- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)

 Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği
2- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği
3- Vergi levhası örneği
4- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi
5- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
6- Yetkili kişi (ler)dışında bir temsilci atanması halinde noterden tasdikli vekaletname (Türib işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir) ibaresi bulunması gerekmektedir.
7- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)
8- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)

 

TÜRİB Hesabında Değişiklik Yapmak İçin Gerekli Dilekçe Örnekleri

  1. Hesap Ekleme Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)
  2. Telefon Değişikliği Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)
  3. E-Mail Değişikliği Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)