tren

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Yetkili Sınıflandırıcı-Lisanslı Depo Ücret Tarifesi; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden Çıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve denetimi Hakkında Yönetmeliğin 27 inci maddesine binaen hazırlanan bu ücret tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 20/01/2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.