tren

Kayıt Ücretleri ve Aidat Çizelgesi

5174 Sayılı Kanun 50.Maddesi gereğince, Lüleburgaz Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Yıllık Aidatların son ödeme günü,1. Taksit 30 Haziran ve 2. Taksit 31 Ekim’dir.
Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI

2021 YILI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT ÇİZELGESİ

 

DERECELER

KAYIT ÜCRETİ

YILLIK AİDAT

FEVKALADE

1.000,00 TL.

1.000,00 TL.

1.DERECE 

750,00 TL.

550,00 TL.

2.DERECE 

750,00 TL.

450,00 TL. 

3.DERECE 

750,00 TL.

400,00 TL.   

4.DERECE 

750,00 TL. 

400,00 TL.

5.DERECE 

360,00 TL. 

-------

 

İşbu Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Çizelgesi, 2021 yılında uygulanmak üzere Borsa Meclisimizin 29/12/2020 tarih ve 36/2 no.lu kararı ile onaylanmıştır.